Record detailsTitle:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003
Physical description:
429 s.: il., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-4-3
monograph
Related articles / papers 10
1

Author:
Title:
Kreacja produktu na rynku globalnym = Creation of Product on the Global Market
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 293-297. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
chapter in monograph
2

Title:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Ekwiwalencja pomiaru w badaniach międzykulturowych = Measurement Equivalence in Cross-cultural Marketing Research
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 321-328. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
chapter in monograph
4

Title:
Promocja idei przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim = The Promotion of Accession Idea to European Union in Polish Society
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 122-127. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
chapter in monograph
5

Title:
Zróżnicowanie rynków a filozofia marki = Market Differentiation vs. Brand Philosophy
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 271-277. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
chapter in monograph
6

Author:
Chlipała Paweł , Remi Małgorzata , Rutkowski Marek
Title:
Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia = Preparations to Compete on European Union Market Seen from the Perspective of Managers of Enterprises from Malopolska - Opportunities and Theats
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 223-231. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
chapter in monograph
7

Title:
Rola wzajemnego zaufania w kreowaniu międzynarodowych relacji przemysłowych = The Role of Mutual Trust in International Industrial Relationships
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 182-190. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
chapter in monograph
8

Title:
Zachowania uczestników aukcji - konkurencja i współdziałanie = Behaviour of Auction Participations - Competition and Cooperation
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 198-205. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
chapter in monograph
9

Title:
Strategia rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : kierunki zmian sfery regulacji = Development Strategy of European Union Internal Market : Directions of Changes in Regulation Area
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
chapter in monograph
10

Title:
Modelowanie zachowań konkurencyjnych na rynku = Modelling of Market Competitive Behaviors
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 60-67. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
chapter in monograph