Record detailsTitle:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
374, [1] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm
Notes:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
monograph
Related articles / papers 18
1

Title:
Kapitał ludzki w rozwoju miast
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 127-150
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
2

Title:
Tendencje do zmian struktury gospodarki nieformalnej
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 109-125
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
3

Title:
Potencjał inwestycyjny województwa małopolskiego - aspekty przestrzenno-finansowe
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 167-187
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
4

Title:
Issues in Poland's Accession to the Eurozone
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 91-96
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
5

Title:
Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie"
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 223-244
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 189-206
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
7

Title:
Miasto Kraków - centrum turystyki biznesowej
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 207-222
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Symbolika działalności gospodarczej na flagach państwowych
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 355-371
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
9

Title:
Stan realizacji zadań w zakresie rozwoju infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego w województwie małopolskim, realizowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 261-273
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
10

Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy i umiędzynarodowienie gospodarki województw Polski - analiza współzależności
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 275-294
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
11

Title:
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 245-259
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
12

Title:
Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-107
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
13

Title:
Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument europejskiej polityki spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 75-90
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Ocena stopnia rozmieszczenia wpływów i wydatków powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie małopolskim w latach 2003 i 2007
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 295-315
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
15

Title:
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego terytorium miasta Krakowa
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 335-353
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
16

Title:
Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 7-9
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
17

Title:
Zmiany potencjału społecznego i gospodarczego miast na prawach powiatu w latach 2000 i 2007
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 317-334
ISBN:
978-83-7252-488-1
chapter in monograph
18

Title:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
varia