Record detailsTitle:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2009
Physical description:
340 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-063-0
monograph
Related articles / papers 13
1

Title:
Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 81-103 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Bankowość centralna w krajach Unii Europejskiej w warunkach globalizacji rynków finansowych
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 294-313 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 168-195 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
4

Title:
Przemiany gospodarczo-społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 234-267 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
5

Title:
Centra usług wyższego rzędu w aglomeracjach Polski na tle Unii Europejskiej i świata
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 196-216 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
6

Title:
Liberalizacja handlu pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej - jej znaczenie w procesie integracji europejskiej
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 123-167 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
7

Title:
Ewolucja teorii proporcji czynników w kontekście regionalizacji i globalizacji gospodarki światowej
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 51-61 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
8

Title:
Współczesny regionalizm ekonomiczny na przykładzie procesów zachodzących na kontynentach amerykańskich
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 217-233 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
9

Title:
Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 314-338 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
10

Title:
Polityka kredytowa MFW w obliczu globalizacji rynków finansowych
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 268-293 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
11

Title:
Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 104-122 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
12

Title:
Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 17-50 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph
13

Title:
Gospodarka światowa wobec kryzysu globalnego
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 62-80 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
chapter in monograph