Record detailsTitle:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
265 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Related articles / papers 9
1

Author:
Title:
Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 96-123 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
chapter in monograph
2

Title:
Relacje między produktywnością, kosztami pracy, udziałem płac w dochodzie narodowym a kursem walutowym
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 15-37 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
chapter in monograph
3

Title:
Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 247-265 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
chapter in monograph
4

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia, płac i produktywności w gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 212-246 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
chapter in monograph
5

Title:
Rozwój technologii informacyjnych a wykluczenie cyfrowe
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 124-147 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
chapter in monograph
6

Title:
Produktywność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost cen aktywów
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 38-66 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 67-95 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Wpływ reform strukturalnych na wydajność i poziom dochodu : doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 148-177 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
chapter in monograph
9

Title:
Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 178-211 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID