Record detailsTitle:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2010
Physical description:
386 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
monograph
Related articles / papers 9
1

Author:
Title:
Wybrane problemy pomiaru jakości informacji = The Chosen Problems of Measuring Information Quality
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010, s. 119-131. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
chapter in monograph
2

Title:
Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju współczesnej organizacji = Knowledge Management as One of the Basic Factors in the Development of Contemporary Organization
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010, s. 105-118. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
chapter in monograph
3

Title:
Ekonomika informacji v. infonomika = Economics of Information v. Infonomics
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010, s. 46-58. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
chapter in monograph
4

Title:
Adekwatność stosowania wskaźnika ROI w zarządzaniu elektronicznymi zasobami informacyjnymi organizacji = Adequacy of Applying the ROI Indicator in Enterprise Content Management
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010, s. 132-140. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
chapter in monograph
5

Title:
Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć = Due Diligence as a Source of Key Information in Merger and Acquisition Transactions
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010, s. 191-201. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
chapter in monograph
6

Author:
Nesterak Janusz , Depa Grzegorz
Title:
Budżetowanie w firmie handlowej w procesie budowy organizacji opartej na informacji zarządczej = Budgeting in Trade Company in Creating Organization Process Based on Management Information
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010, s. 275-294. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
chapter in monograph
7

Title:
Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym = Source of Information and the Problem of Choosing a Comparison Company for Human Resouces Benchmarking
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010, s. 212-223. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
chapter in monograph
8

Title:
Kierunki badań nad rozwojem systemów informacji menedżerskiej = Trends in Research on the Development of Managerial Information Systems
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010, s. 21-45. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
chapter in monograph
9

Title:
Sieci informacyjne dla przedsiębiorczości - czynnik przewagi konkurencyjnej opartej na informacji = Information Networks for Business - a Competitive Advantage Based on Information
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010, s. 202-211. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
chapter in monograph