Record detailsTitle:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2010
Physical description:
238 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Related articles / papers 13
1

Title:
Sektor ubezpieczeń wobec globalnego kryzysu finansowego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 154-162 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
2

Title:
Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 177-192 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
3

Title:
Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 11-33 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
4

Title:
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 163-176 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
5

Title:
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 56-71 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
6

Title:
Nadzór publiczny nad badaniem sprawozdania finansowego konsekwencją sytuacji kryzysowej
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 229-238 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
7

Title:
Regulacje prawne w zakresie świadczenia usług rachunkowości w Polsce w sytuacji kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 86-105 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
8

Title:
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 193-228 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
9

Title:
Wyniki badań stosowania asymetrycznych, złożonych instrumentów pochodnych oraz próba konstrukcji rozwiązania problemu toksycznych opcji walutowych w Polsce - ujęcie mikro- i makroekonomiczne
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 117-137 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
10

Title:
Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 72-85 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
11

Title:
Wycena i jej aktualizacja w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 34-55 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
12

Title:
Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 106-116 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
13

Title:
Światowe wskaźniki oceny sytuacji kryzysowej
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Difin, 2010, s. 138-153 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID