Record detailsTitle:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2006
Physical description:
: il.
Notes:
[odczyt:01.06.2020], Bibliogr. przy niektórych art.Dostęp z World Wide Web
Access mode:
journal / series editorial
Related articles / papers 19
1

Title:
Źródła do dziejów Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie do wybuchu I wojny światowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 23.01.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 23.01.2011], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
article
2

Title:
IV Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 04.01.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 04.01.2011], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
article
3

Title:
Nowości książkowe
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 03.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
4

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 03.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
5

Title:
Ochrona zbiorów bibliotecznych w naszej Bibliotece
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 03.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
6

Title:
E-włączenie czy e-wyobcowanie? : sprawozdanie z konferencji
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 03.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
7

Title:
Sprawozdanie z konferencji pt. Standardy i normy prawne w bibliotekach, stan obecny i przyszłość, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, która odbyła się w dniach 22-24 czerwca 2006 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 03.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
8

Title:
Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 05.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
9

Title:
Z prac Rady Bibliotecznej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 05.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
10

Title:
Wystawa: Regiony Europy
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 05.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
11

Title:
Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 05.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
12

Title:
Staż zawodowy w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH - podsumowanie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 05.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
13

Title:
Jak znaleźć informację biznesową?
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 03.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
article
14

Title:
Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 08.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 08.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
15

Author:
Krawczyk Marek , Serwin Jacek , Zięcik Kinga
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej IMF
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 03.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
16

Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 03.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
17

Title:
Najnowsze publikacje Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (European Environment Agency) w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 03.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 03.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
18

Title:
Sprawozdanie ze stażu zawodowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 05.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia
19

Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. . - nr 27 (2006) . - [odczyt: 05.06.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Notes:
[odczyt: 05.06.2020], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
varia