Record detailsTitle:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Physical description:
528 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01083.
ISBN:
978-83-01-19813-8
monograph
Related articles / papers 12
1

Title:
Praktyczny wymiar badań nad finansami publicznymi
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 15-42
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
2

Title:
Warianty dyscyplinowania finansów publicznych - synteza
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 455-505
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
3

Title:
Koncepcje konsolidacji fiskalnej
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 43-61
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
4

Title:
Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 301-356
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
5

Title:
Nadzór fiskalny jako element nowego zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 63-113
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na rozkład sił między państwami członkowskimi UE
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 385-418
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
7

Title:
Strategie konsolidacji fiskalnej na Węgrzech
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 251-300
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
8

Title:
Próby konsolidacji fiskalnej w Wielkiej Brytanii
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 165-193
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
9

Title:
Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 357-384
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
10

Title:
Proces konwergencji gospodarczej krajów Europy
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 419-454
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
11

Title:
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 195-249
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph
12

Title:
Wstęp
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-01-19813-8
chapter in monograph