Record detailsTitle:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
193 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach badań na utrzymanie potencjału naukowego realizowanych w 2017 r., sfinansowanych ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-764-6
Access mode:
monograph
Related articles / papers 17
1

Author:
Title:
Polityka krajobrazu kulturowego Krakowa w procesie kształtowania funkcjonalności miasta
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 116-124
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Urban sprawl czy ekspansja rdzenia metropolitalnego? Analiza Krakowskiego Obszar Metropolitalnego
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 74-83
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
3

Title:
Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 165-181
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
4

Title:
Transport w mieście funkcjonalnym - analiza realizacji polityki transportowej miasta Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 157-164
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 125-135
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
6

Title:
Funkcjonalność miasta w aspekcie skutecznego oczyszczania ścieków na przykładzie miasta Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 147-156
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
7

Title:
Wstęp
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
8

Title:
Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 45-57
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
9

Title:
Przestrzenne aspekty funkcji i zagospodarowanie miasta
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 33-44
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
10

Title:
Zarządzanie funkcjonalnością miasta w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - wyzwania i koncepcje teoretyczne
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 24-32
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
11

Title:
Miasto funkcjonalne w kontekście kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych - model Wiednia i Monachium : wnioski dla Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 106-115
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
12

Title:
Współpraca międzysamorządowa a funkcjonalność obszarów miejskich na przykładzie zintegrowanych inwestycji terytorialnych Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 58-73
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
13

Title:
Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 84-93
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
14

Title:
Funkcjonalność miasta - istota problemu w świetle wybranych właściwości oraz zbliżonych znaczeniowo pojęć
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 15-23
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
15

Title:
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 136-146
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
16

Author:
Title:
System lokalnych węzłów aktywności a funkcjonalność miasta Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 97-105
ISBN:
978-83-7252-764-6
chapter in monograph
17

Title:
Wspomnienie o Profesor dr hab. Annie Harańczyk
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-764-6
varia