Record detailsTitle:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
journal / series editorial
Related articles / papers 5
1

Title:
Innovative Mechanisms in a Private Ownership Economy with a Financial Market = Mechanizmy innowacyjne w ekonomii z własnością prywatną i rynkiem finansowym
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 17 (2017) , s. 7-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Research program:
The author acknowledge the support from research funds, granted to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2017.1701
article
2

Title:
State Aid for Environmental Protection in EU Member States - the Perspective of the Economic Growth and the State of Public Finance = Pomoc publiczna na ochronę środowiska naturalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej w kontekście wzrostu gospodarczego i stanu finansów publicznych
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 17 (2017) , s. 73-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2017.1705
article
3

Title:
Preface
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 17 (2017) , s. 5-6
Access mode:
chapter in monograph
4

Title:
The Impact of R&D Expenditures on Earnings Management = Wpływ wydatków na badania i rozwój na zachowania menedżerów związane z kształtowaniem wyniku finansowego
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 17 (2017) , s. 53-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2017.1704
article
5

Author:
Markiewicz Łukasz , Kubińska Elżbieta , Czupryna Marcin
Title:
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowania trendu
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 17 (2017) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2017.1702
article