Record detailsTitle:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-60561-00-3
monograph
Related articles / papers 8
1

Title:
Konstruktywizm jako podstawa współczesnej multi- i interdyscyplinarnej teorii zarządzania = Constructivism as a Foundation of Modern Inter- and Multidisciplinary Theory of Management
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 173-183. - Summ.
Notes:
Summ.,
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-00-3
chapter in monograph
2

Author:
Bartkowiak Piotr , Jaki Andrzej
Title:
Koncepcja zarządzania wartością a rozwój i doskonalenie instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem = The Value-Based Management Concept and the Development and Improvement of Enterprise Management Instruments
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 130-140. - Summ.
Notes:
Summ.,
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-00-3
chapter in monograph
3

Title:
Sieci franczyzowe jako forma tworzenia wartości przedsiębiorstwa = Franchise Network as a Form of Creating Enterprise Value
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 141-149. - Summ.
Notes:
Summ.,
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-00-3
chapter in monograph
4

Title:
Czynniki rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Factors for the Development of Innovative Activities of Enterprises
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 28-42. - Summ.
Notes:
Summ.,
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-00-3
chapter in monograph
5

Author:
Wojsz Justyna , Cabała Paweł
Title:
Znaczenie i rola dobrych praktyk w zarządzaniu projektami = The Importance and Role of the Best Practices in Project Management
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 56-66. - Summ.
Notes:
Summ.,
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-00-3
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Wiedza w zarządzaniu projektami naukowo-badawczymi = Significance of Knowledge in Management of Research and Development Projects
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 67-77. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
978-83-60561-00-3
chapter in monograph
7

Title:
Metoda analizy funkcjonalności w badaniach diagnostycznych i projektowych = Functionality Analysis Method in Diagnostic and Design Research
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 78-89. - Summ.
Notes:
Summ.,
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-00-3
chapter in monograph
8

Title:
Crowdsourcing jako źródło innowacyjności w organizacjach = Crowdsourcing as a Source of Innovation in Organizations
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 43-55. - Summ.
Notes:
Summ.,
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-00-3
chapter in monograph