Record details



Title:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-19476-5
monograph
Related articles / papers 10
1

Title:
Wpływ europejskiej polityki spójności na rozwój innowacyjności gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 138-153 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
chapter in monograph
2

Title:
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 122-137 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Teoretyczne podstawy spójności i metodyka jej oceny
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 14-30 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Rozwój ekonomicznej spójności regionów NUTS-2 krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 46-59 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
chapter in monograph
5

Title:
Wpływ europejskiej polityki spójności na rozwój kapitału ludzkiego w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 78-104 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
chapter in monograph
6

Title:
Rynki pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach europejskiej polityki spójności
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 60-77 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
chapter in monograph
7

Title:
Ocena międzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 154-182 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
chapter in monograph
8

Title:
Spójność w obszarze zdrowia w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 105-121 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
chapter in monograph
9

Title:
Strategia EUROPA 2020 jako stymulator zwiększania społeczno-ekonomicznej spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 183-202 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 31-45 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
chapter in monograph