Record detailsTitle:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej
Redaktor:
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Monografia stanowi efekt prac badawczych przeprowadzonych w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego nr 071/WE-KTE/01/2016/S/6071.
ISBN:
978-83-946335-0-9
monograph
Related articles / papers 9
1

Title:
Wpływ polityki fiskalnej na poziom nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 47-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
chapter in monograph
2

Title:
Społeczno-ekonomiczne skutki polityki makroekonomicznej w krajach Unii Europejskiej
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 21-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
chapter in monograph
3

Title:
Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
chapter in monograph
4

Author:
Thlon Jan , Thlon Michał
Title:
Prawne aspekty umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw na obszarze Unii Europejskiej
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 119-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
chapter in monograph
5

Author:
Piotrowski Maciej , Thlon Michał
Title:
Adaptacja macierzy BCG na potrzeby identyfikacji perspektywicznych zagranicznych rynków eksportowych
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
chapter in monograph
6

Title:
Uwagi wstępne
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 7-9
ISBN:
978-83-946335-0-9
chapter in monograph
7

Title:
Długoterminowe perspektywy polskiego systemu emerytalnego w kontekście zmian demograficznych
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 93-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
chapter in monograph
8

Title:
Analiza obszarów międzynarodowej kooperacji polskich przedsiębiorstw
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 77-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Polityka fiskalna w Stanach Zjednoczonych wobec problemu nierówności dochodowych
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 61-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
chapter in monograph