Record detailsTitle:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2016
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
journal / series editorial
Related articles / papers 4
1

Title:
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 48 (4) (2016) , s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15584/nsawg.2016.4.27
article
2

Title:
Badanie wynagrodzeń minimalnych opartych na modelu kapitału ludzkiego = International Analysis of the Minimum Wages Based on a Model of Human Capital
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 48 (4) (2016) , s. 129-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału ba-dawczego
Access mode:
Full text
10.15584/nsawg.2016.4.10
article
3

Title:
Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych = The Importance of the Discovery and start Feedback between the Spheres of Human Existence in the Integration Development Processes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 48 (4) (2016) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
10.15584/nsawg.2016.4.1
article
4

Title:
Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych = An Increase in the Value and Productivity of Tangible Fixed Assets as a Factor in Balancing Economic Inequalities
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 48 (4) (2016) , s. 140-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15584/nsawg.2016.4.11
article