Record detailsTitle:
Prakseologia
Redaktor tomu:
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2016
Physical description:
345 s.: il.; 21 cm
Notes:
Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami, Bibliogr. przy art.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Wprowadzenie = Introduction
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. . - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 5-14
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Spór o odpowiedzialność : między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową = The Dispute Over the Responsibility : between Responsibility of the Individual and the Responsibility of the Community
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. . - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 35-52. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami, Bibliogr.
Research program:
Publikacja została przygotowana w ramach projektu "Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem", nr 069/WE-KF/01/2015/S/5069.
article
3

Title:
Feminizm i komunitaryzm - zgodność czy konflikt? = Feminism and Communitarianism : Agreement or Conflict?
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. . - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 215-245. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami, Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizacja projektu "Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem", nr 069/WE-KF/010/2015/S/5069.
article
4

Title:
Wokół Etyki autentyczności Charlesa Taylora = On the Around the Charles Taylor's Ethics of Authenticity
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. . - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 177-187. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami, Bibliogr.
article
5

Title:
Komunitarianizm i liberalizm : uwagi w związku z prawami człowieka = Implications of Liberalism and Communitarianism for Human Rights
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. . - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 53-74. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami, Bibliogr.
article
6

Title:
Kilka uwag o Sandelowskiej krytyce Rawlsowskiej koncepcji osoby = Liberal-Communitarian Dispute over the Concept of Person : Some Remarks on the Sandelian Critique of Rawls's Justice as Fairness
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. . - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 153-175. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami, Bibliogr.
article
7

Title:
Rozważania wokół korporacji, shareholder primacy i wspólnotowych podstaw współdziałania = The Reasoning on the Subject of Corporation, Shareholder Primacy and the Community Cooperation
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. . - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 269-296. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami, Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
article
8

Title:
O dwóch dogmatach wiary w rynek = About Two Tenets of Market Faith
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. . - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 323-345. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami, Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii UEK. Realizacja projektu "Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem", nr 069/WE-KF/01/2015/S/5069.
article
9

Title:
Geneza społeczeństwa według austriackiej szkoły ekonomii w kontekście idei komunitarystycznych = Communitarian and Economic Genesis of Society by the Austrian School of Economics
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. . - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 297-321. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami, Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
article
10

Title:
Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota = Social Inequality as a Result of Neo-liberalism and the Democratic Community
Source:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. . - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 99-119. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami, Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID