Record detailsTitle:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
302 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego - temat: 061/WE-KHZ/01/2015/S/5061. Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus.
ISBN:
978-83-8085-294-5
monograph
Related articles / papers 13
1

Title:
Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 41-69 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
2

Title:
Międzynarodowa wymiana handlowa w kontekście równowagi płatniczej i zadłużenia zagranicznego wybranych krajów wschodzących i rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 245-270 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
3

Title:
Wnioski końcowe
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 291-296
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
4

Title:
Handel zagraniczny a rozwój gospodarki w świetle teorii - perspektywa krajów rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 15-40 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
5

Title:
Państwa rozwijające się w światowych obrotach handlowych
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 70-99 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
6

Title:
Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 100-123 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
7

Title:
Wprowadzenie
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-13
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
8

Title:
Konkurencyjność eksportu towarów przemysłowych w wymianie handlowej krajów rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 124-155 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Wpływ preferencyjnych porozumień handlowych krajów rozwijających się na ich handel zagraniczny
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 156-186 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
10

Title:
Formy wspierania eksportu w krajach rozwijających się na forum organizacji międzynarodowych - przykład Międzynarodowego Centrum Handlu
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 187-201 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
11

Title:
Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 202-221 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
12

Title:
Przepływy kapitału produkcyjnego a rozwój gospodarczy krajów afrykańskich - wybrane aspekty
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 222-244 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph
13

Title:
Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 271-290 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
chapter in monograph