Record detailsTitle:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016
Physical description:
219 s.: il.
Notes:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.,
ISBN:
978-83-7638-711-6
monograph
Related articles / papers 10
1

Title:
Metropolia i jej wymiary : perspektywa historyczna i współczesność (zarys problematyki) = The Metropolis and its Dimensions : a Concise Review of Historic and Contemporary Perspectives
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 11-36. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
chapter in monograph
2

Title:
Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta = Commerce in Krakow from the 16th to the 19th Century - Research Status and Opportunities for the City's Regional Market
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 37-55. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
chapter in monograph
3

Title:
Rozwój architektury w Krakowie w pierwszej połowie XX wieku a metropolitalne ambicje samorządu terytorialnego = Architectural Development in Kraków in the First Half of the 20th Century, and the Metropolitan Ambitions of the Local Government
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 83-106. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
chapter in monograph
4

Title:
Refleksje nad funkcjami metropolitalnymi Krakowa = Reflection on the Metropolitan Functions of Kraków
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
chapter in monograph
5

Title:
Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa = Museums and Metropolitan Functions of Large Urban Centres : Kraków as a Case Study
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 157-187. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
chapter in monograph
6

Title:
Wstęp
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 7-8
ISBN:
978-83-7638-711-6
chapter in monograph
7

Title:
Przestrzenie publiczne Krakowa jako nośnik i wykładnik jego metropolitalności = Public Spaces in Kraków as Carriers and Indicators of Metropolitanism
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 189-213. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
chapter in monograph
8

Title:
Podgórze anno Domini 1915 a metropolitalne ambicje Krakowa na początku XX wieku = Podgórze Anno Domini 1915 and the Metropolitan Ambitions of Kraków
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 57-82. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
chapter in monograph
9

Title:
Powrót do miasta - trudne narodziny samorządu w Krakowie w roku 1990 = A Return to the City - Difficult Beginnings of the Local Government in Kraków in 1990
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 109-116. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
978-83-7638-711-6
chapter in monograph
10

Title:
Dysproporcje redystrybucji środków publicznych i ich konsekwencje dla wielkich miast Polski = Disproportional Redistribution of Public Funds and its Consequences for Large Cities in Poland
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 117-142. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
chapter in monograph