Record detailsTitle:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
305 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Author:
Title:
Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych = The Terms of Additional Service as a Criterion for the Evaluation of Tenders
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (47) (2015) , s. 80-88. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
2

Title:
Rzetelna weryfikacja sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy warunkiem bezpiecznego zamówienia publicznego = Contractor's Due Diligence as a Pre-condition for Safe Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (47) (2015) , s. 26-38. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
3

Title:
Korekty finansowe w zamówieniach publicznych = Financial Corrections in Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (47) (2015) , s. 138-145. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych = The Structure of Design Works Contracts in Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (47) (2015) , s. 126-137. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
5

Title:
Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej w ujęciu administracyjnoprawnym = Organization of Public Procurement in a Contracting Entity from the Viewpoint of the Administrative Law
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (47) (2015) , s. 58-67. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
6

Title:
Projektowanie umowy o koncesję budowlaną = Designing a Public Works Concession Contract
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (47) (2015) , s. 180-192. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
7

Author:
Title:
Konstrukcja umowy konsorcjum w zamówieniach publicznych = The Structure of a Consortium Agreement in Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (47) (2015) , s. 146-157. - Summ.
Notes:
Summ.,
article