Record detailsTitle:
Nowe wyzwania integracji europejskiej
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
187 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego. ; Publikacja powstała w ramach projektu Lifelong Learning Programme Unii Europejskiej Jean Monnet ad personam chair "European Union after Lisbon Treaty", grant 2011-2954.
ISBN:
978-83-8085-072-9
monograph
Related articles / papers 9
1

Title:
Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 17-35 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
chapter in monograph
2

Title:
Współpraca nauki z biznesem na rzecz rozwoju gospodarczego
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 95-114 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
chapter in monograph
3

Title:
Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 115-134 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
chapter in monograph
4

Title:
Wstęp
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-14
ISBN:
978-83-8085-072-9
chapter in monograph
5

Title:
Rozważania teoretyczne na temat kryteriów doboru zmiennych diagnostycznych
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 36-49 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
chapter in monograph
6

Title:
Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2013
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 50-72 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
chapter in monograph
7

Title:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 73-91 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
chapter in monograph
8

Title:
Koncepcja europejskich praw podmiotowych jako aksjologiczno-prawna podstawa integracji europejskiej
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 137-162 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
chapter in monograph
9

Title:
Wspólny europejski system azylowy a kryzys imigracyjny w Europie
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 165-187 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
chapter in monograph