Record detailsTitle:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6
Kierownik tematu:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014]
Physical description:
[165 s.]: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
020/WZ-KEBO/03/2014/S/4216
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 11
1

Title:
Bayesian Inference for the Jump-Diffusion Model with M Jumps
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. [2]-[10]. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
2

Title:
Bayesian Stochastic Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity Change in the EU, USA, Japan and Switzerland
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. [29]-[52]. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
3

Title:
Commodity Prices and Real and Financial Processes in the Euro Area : a Bayesian SVAR Approach
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. [11]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
4

Title:
Mikroekonometryczna analiza technologii gospodarstw mlecznych w Polsce - podejście bayesowskie = Microeconometrics Analysis of Dairy Farms Technology in Poland : a Bayesian Approach
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. [54]-[65]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
5

Title:
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. 5[110]-25[134]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
6

Title:
Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej = Single-Product Version of the Dea+ Method
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. [81]-[95]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
7

Title:
A Multi-Product Version of the DEA+ Method
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. [96]-[108]. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
8

Title:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
9

Title:
Common Trends and Common Cycles - Bayesian Approach
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. 1[147]-19[165]. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
10

Title:
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. 1[135]-12[146] - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
11

Title:
The Hawkes Process and Time-varying Jump Intensity in Financial Time Series
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. (2014) , s. [17]-[28]. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn