Record detailsTitle:
Administracja ku przyszłości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
061/WE-KPP/01/2014/S/4257
Signature:
NP-1482/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 10
1

Title:
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. (2014) , s. 17-32 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
2

Title:
Prawo pierwokupu jako forma działania gminy
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. (2014) , s. 61-84 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
3

Title:
Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. (2014) , s. 86-101 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
4

Title:
Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. (2014) , s. 102-118 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
5

Title:
Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. (2014) , s. 119-148 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
6

Title:
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. (2014) , s. 6-16 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
7

Title:
The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. (2014) , s. 33-44 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
8

Title:
Istota i zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. (2014) , s. 45-60 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
9

Title:
Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. (2014) , s. 149-163 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
10

Title:
Przedmowa
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. (2014) , s. 3-5
Signature:
NP-1482/Magazyn
chapter in monograph