Record detailsTitle:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
038/WZ-KAR/02/2014/S/4234
Signature:
NP-1485/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 6
1

Title:
Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. (2014) , s. 124-137
Signature:
NP-1485/Magazyn
2

Title:
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. (2014) , s. 13-61
Signature:
NP-1485/Magazyn
3

Title:
Przewidywanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych w kontekście zaufania - z wykorzystaniem analizy regresji (metoda CART)
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. (2014) , s. 62-81
Signature:
NP-1485/Magazyn
4

Title:
Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. (2014) , s. 82-99
Signature:
NP-1485/Magazyn
5

Title:
Predykcja zachowań konsumentów na rynku żywności modyfikowanej
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. (2014) , s. 100-123
Signature:
NP-1485/Magazyn
6

Title:
Atrakcyjność przewoźników lotniczych jako czynnik kreujący preferencje pasażerów
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. (2014) , s. 138-148
Signature:
NP-1485/Magazyn