Record detailsTitle:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
264 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
054//WE-KHZ/01/2014/S/4250
Signature:
NP-1478/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 9
1

Title:
Liberalizacja handlu towarami przemysłowymi na forum wielostronnym WTO
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 27-64 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
2

Title:
Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 95-121 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
3

Title:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 10-26 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
4

Title:
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 65-94 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
5

Title:
Skutki liberalizacji przepływu kapitału dla polskiego handlu zagranicznego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 122-159 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
6

Author:
Title:
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla struktury polskiego handlu zagranicznego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 160-191 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
7

Title:
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 211-234 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
8

Title:
Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 235-252 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
9

Title:
Stabilność strukturalna eksportu w krajach Unii Europejskiej w świetle zintegrowanej analizy taksonomicznej wyników modelowania ekonometrycznego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 192-210 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn