Record detailsTitle:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
XL, 317 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
monograph
Related articles / papers 13
1

Title:
Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 291-300
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
2

Title:
Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta według art. 30 ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 29-38
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
3

Title:
Przedmowa
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. XI
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
4

Title:
Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 233-242
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
5

Title:
Nieuczciwe praktyki rynkowe w prawie prywatnym międzynarodowym
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 39-51
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
6

Title:
Wpływ odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych na powiązane z nią umowy dodatkowe
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 73-83
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
7

Title:
Reżimy ochronne ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 119-129
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
8

Title:
Status prawny pacjenta - konsumenta świadczeń zdrowotnych
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 209-221
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
9

Title:
Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 186-198
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
10

Title:
Umarzanie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 279-288
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Ochrona konsumenta w umowach deweloperskich
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 173-185
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
12

Title:
Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 106-115
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Wpływ dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 301-313
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
chapter in monograph