Record detailsTitle:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
153 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 6
1

Title:
Fiscal Consolidation in Hungary in 2010-13 = Konsolidacja fiskalna na Węgrzech w latach 2010-2013
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 43-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1303
article
2

Title:
The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment = Znaczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla procesu transformacji systemowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji amerykańskich
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 103-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1306
article
3

Title:
Chinese Investment in Ghana = Chińskie inwestycje w Ghanie
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 61-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1304
article
4

Author:
Kozłowska Małgorzata , Kotulewicz Karolina
Title:
Tourism as the Priority for the Economic Development of Modern Georgia = Turystyka jako priorytet rozwoju gospodarczego współczesnej Gruzji
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 83-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1305
article
5

Title:
Knowledge - Economy - Society. 7th International Scientific Conference of the Faculty of Management, Cracow University of Economics
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 149-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1308
varia
6

Title:
Towards an Integrative Currency Area = Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 9-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1301
article