Record detailsTitle:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015
Physical description:
446 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach., Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
monograph
Related articles / papers 20
1

Title:
Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe w Polsce w latach 2005-2013 = A Redistribution of Income and Income Inequality in Poland, in the Years 2005-2013
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 103-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
2

Title:
Wpływ polityki klimatycznej UE na rynek pracy w Polsce - wybrane aspekty oddziaływania = The EU Climate Policy Impact on Labour Market in Poland - Chosen Aspects
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
3

Title:
Dobrobyt ekonomiczny w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 173-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
4

Title:
Rynek pracy w Irlandii w latach kryzysu finansowego 2008-2009 = The Labor Market in Ireland in the Years of the Financial Crisis 2008-2009
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 193-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
5

Title:
Kapitałowy filar systemu emerytalnego : efektywna alokacja środków w świetle doświadczeń międzynarodowych = Capital Pillar of the Pension System : Efficient Investment in Light of International Experience
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 123-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
6

Title:
Wsparcie ze strony szkół wyższych w poszukiwaniu zatrudnienia przez studentów i absolwentów : przykład Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - badania ankietowe = Support from the Universities Provided for Students and Graduates in Job Search : Based on Cracow University of Economics - Survey
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 373-386. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Nr umowy 045/WE-KTE/01/2014/S/4241
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
7

Title:
Inwestycje w kapitał ludzki - w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej = Investments in Human Capital - in the Context of Changes in the Socio-Economic Area
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
8

Title:
W poszukiwaniu skutecznej polityki aktywizacyjnej = In Search of an Effective Active Labor Market Policy
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
9

Title:
Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy = Financial Markets, Currency Wars, and Labour Markets
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 15-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
10

Title:
Kryzys zatrudnienia a dostępność świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej = The Employment Crisis and the Availability of Health Services in the EU Member
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 91-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Analiza wybranych teorii rynku pracy z punktu widzenia relacji między wzrostem gospodarczym a bezrobociem = The Analysis of Labour Market Theories, and the Relationship between Economic Growth and Unemployment
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 61-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
12

Title:
Projektowanie polityk publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce = Designing Public Policies in the Labor Market Area in Poland in the Light of the Results of Research
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 289-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
13

Title:
Polski rynek pracy w świetle współczesnych przemian na europejskim rynku pracy
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 275-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
14

Title:
Polityka kadrowa w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym = Personnel Policy in the Operational Risk Management Process of in Large-Scale Agricultural Enterprises in Poland
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 361-371. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
15

Title:
Deregulacja zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami = Deregulation of the Profession of Real Estate Agent
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 431-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
16

Title:
Kryzys gospodarczy a sytuacja młodych ludzi na polskim rynku pracy = Economic Crisis and the Situation of Young People on the Polish Labour Market
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 205-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
17

Title:
Mnemotechniki w podnoszeniu efektywności szkoleń pracowniczych = Mnemonics in Increasing the Efficiency of Employee Training
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 387-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
18

Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na zjawisko working poor w krajach Unii Europejskie = The Impact of the Economic Crisis on the Working Poor Phenomenon in EU Countries
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 261-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
19

Title:
Klin podatkowy w gospodarce rynkowej - wyzwania i tendencje zmian na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej = Tax Wedge in the Market Economy - Challenges and Trends of Changes : the Case of European Union Countries
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph
20

Author:
Jaśkiewicz Natalia , Rechul Halina
Title:
Fundusz Pracy - zasady funkcjonowania, źródła finansowania, księgowy aspekt składek = Labour Fund - Principles of Operation, Sources of Financing, Accountant aspect of Contributions
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 409-420. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
chapter in monograph