Record detailsTitle:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Physical description:
188 s.: il.; 23 cm
Notes:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-01-18411-7
monograph
Related articles / papers 8
1

Title:
Charakter kryzysu strefy euro a kierunki poszukiwań nowych rozwiązań instytucjonalnych
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 11-26 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 168-188 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
chapter in monograph
3

Title:
Mechanizmy osiągania zewnętrznej równowagi makroekonomicznej przez kraje strefy euro
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 60-79 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 144-167 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
chapter in monograph
5

Title:
Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 27-59 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
chapter in monograph
6

Title:
Koncepcja unii bankowej z punktu widzenia państw peryferyjnych strefy euro
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 80-100 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
chapter in monograph
7

Title:
Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 101-122 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Zmiany struktury instytucjonalnej strefy euro a skuteczność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 123-143 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
chapter in monograph