Record detailsTitle:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych
Publisher address:
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015
Physical description:
400 s.; 21 cm
Series:
(Monografie, 1897-4392)
Notes:
Wykaz aktów prawnych
ISBN:
978-83-264-9470-3
monograph
Related articles / papers 7
1

Title:
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 50-68
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 83-104
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
chapter in monograph
3

Title:
Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 376-391
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
chapter in monograph
4

Title:
Zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących wynagrodzenia agentów w projekcie IMD2
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 363-375
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
chapter in monograph
5

Title:
Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków informacyjnych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 271-291
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
chapter in monograph
6

Title:
Ochronne reżimy adresata informacji jako słabszej strony stosunku ubezpieczenia
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 36-49
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
chapter in monograph
7

Title:
Wpływ danych medycznych i danych genetycznych na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 302-319
Series:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
chapter in monograph