Record detailsTitle:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
120 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
journal / series editorial
Related articles / papers 5
1

Title:
Tax Subsidies and State Aid in the European Union = Subsydia podatkowe a pomoc publiczna w Unii Europejskie
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. . - no 12 (2015) , s. 103-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1208
article
2

Title:
The Use of Structural Equation Modelling to Select Financial Indicators for a Bankruptcy - Prediction Model = Zastosowanie metody modelowania równań strukturalnych do wyboru wskaźników finansowych w modelu predykcji bankructwa
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. . - no 12 (2015) , s. 9-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1202
article
3

Title:
Audit Committees' Appointments of Statutory Auditors (on the Example of Warsaw-listed Banks) - Regulatory Requirements versus Effective Protection of the Public Interest = Procedura powołania audytora zewnętrznego przez komitet ds. audytu (na przykładzie banków notowanych na giełdzie warszawskiej) - wymogi prawne a efektywna ochrona interesu publicznego
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. . - no 12 (2015) , s. 41-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1204
article
4

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
What Makes Technical Analysis Popular? = Co wpływa na popularność analizy technicznej?
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. . - no 12 (2015) , s. 53-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1205
article
5

Title:
Ecological Fees and Taxes in Poland and the New Eurostat Interpretation = Opłaty i podatki ekologiczne w Polsce a nowe interpretacje Eurostatu
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. . - no 12 (2015) , s. 85-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
10.15678/AOC.2015.1207
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID