Record detailsTitle:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2015
Physical description:
528 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
journal / series editorial
Related articles / papers 13
1

Title:
Użytkowanie i ocena wybranych typów przestrzeni publicznej miasta Wieliczka przez społeczność lokalną = Use and Evaluation of Selected Types of Public Space by the Local Community of Wieliczka
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 436-447. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Problemy integracji planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym = The Problems of Integration of Space and Socio-economic Planning on a Local Level
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 31-42. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
3

Author:
Title:
Strefowanie jako narzędzie kształtowania struktury przestrzennej miasta = The Zonning as a Tool for Shaping a Spatial City Form
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 165-171. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl - Conditions and Proposition of Changes in Poland
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w woj. małopolskim = Diversity of Rural Areas of Małopolskie Voivodeship
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 362-370. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Przemiany społeczne współczesnych miast w Polsce i ich przestrzenne konsekwencje = Social Changes in Contemporary Polish Cities and Their Spatial Consequences
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 82-90. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Rola polityki surowcowej w budowaniu konkurencyjności terytorialnej w Polsce = Raw Materials Policy in Building Territorial Competitiveness in Poland
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 156-164. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 402-414. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa = Turist Accomodation as an Element of City Megaproduct on a Case of Cracow
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 459-468. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
10

Author:
Zawilińska Bernadetta , Mika Mirosław
Title:
Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań = Economic Function of National Parks in the Local Economy : Theoretical Assumptions and Research Model
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 385-392. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Zmiany w użytkowaniu gruntów w największych miastach Polski = Changes of Land Use Transformations in Big Cities
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 303-312. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Wstęp
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki,
Access mode:
chapter in monograph
13

Title:
Analiza i ocena przemian demograficznych i przestrzennych w gminach podmiejskich Krakowa = Analysis and Evaluation of the Demographic and Spatial Transformation in the Suburban Communities of Cracow
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. . - nr 161 (2015) , s. 415-426. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
article