Record detailsTitle:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Proksenia, 2015
Physical description:
211 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-58-2
monograph
Related articles / papers 28
1

Title:
Decyzje o zwiedzaniu placówek Muzeum Narodowego podejmowane podczas pobytu w mieście
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 164-170
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
2

Title:
Rozpoznawalność i atrakcyjność Muzeum Narodowego w Krakowie w opinii turystów odwiedzających miasto
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 131-186
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Muzeum instytucją kultury XX i XXI wieku
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 23-36
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
chapter in monograph
4

Title:
Mocne i słabe strony oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 171-172
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
5

Title:
Źródła informacji o oddziałach MNK
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 145-159
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
6

Title:
Ocena jakości usług oferowanych przez MNK
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 172-186
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
7

Title:
Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 59-75
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
chapter in monograph
8

Title:
Towarzystwo w podróży do miast
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 107-109
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
9

Title:
Przeciętne dzienne wydatki w czasie wizyty w Krakowie
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 116-121
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
10

Title:
Podsumowanie
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 187-195
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
chapter in monograph
11

Title:
Turystyka muzealna jako forma turystyki kulturowej
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 9-21
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
chapter in monograph
12

Title:
Zachowania konsumenckie uczestników turystyki muzealnej w Krakowie w 2014 roku
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 85-130
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
chapter in monograph
13

Title:
Metodyka badań własnych
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 77-84
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
chapter in monograph
14

Title:
Wiedza respondentów o placówkach Muzeum Narodowego w Krakowie
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 85-101
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
15

Title:
Znaczenie MNK w planowaniu podróży do stolicy Małopolski
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 159-164
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
16

Title:
Oferta muzealna Krakowa
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 61-69
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
17

Title:
Czynniki przyciągające odwiedzających do stolicy Małopolski
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 85-102
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
18

Title:
Główne muzea na świecie i w Polsce oraz ich rola na rynku turystycznym
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 44-49
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
19

Title:
Częstotliwość i długość wizyt w Krakowie
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 102-106
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
20

Title:
Deklaracje ponownych odwiedzin i polecenia miasta innym turystom
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 121-127
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
21

Title:
Produkt turystyczny muzeów
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 37-44
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
22

Title:
Muzea jako atrakcja turystyczna
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 59-61
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
23

Title:
Struktura ruchu turystycznego w Krakowie ze względu na motyw przyjazdu do miasta w latach 2009-2013
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 69-75
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
24

Title:
Aktualne tendencje i trendy w zakresie muzealnictwa
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 50-58
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
25

Title:
Miejsce zakwaterowania w mieście
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 113-116
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
26

Title:
Środek transportu wykorzystywany podczas podróży do Krakowa
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 110-113
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
27

Title:
Muzeum jako bodziec w przyjeździe do Krakowa czynnikiem różniącym zachowania odwiedzających miasto
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 127-130
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
28

Title:
Oferta turystyczna muzeów wczoraj i dziś
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015, s. 37-58
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
chapter in monograph