Record detailsTitle:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2015
Physical description:
244 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7556-763-2
monograph
Related articles / papers 10
1

Title:
Infrastruktura reklamowa wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych - propozycje metodyczne pomiaru i oceny ładu przestrzennego
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 181-200 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
chapter in monograph
2

Title:
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 13-32 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
chapter in monograph
3

Title:
Procedury partycypacyjne w kształtowaniu infrastruktury społecznej
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 225-239 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
chapter in monograph
4

Title:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 47-62 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
chapter in monograph
5

Title:
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 137-155 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
chapter in monograph
6

Title:
Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 33-45 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
chapter in monograph
7

Title:
Funkcjonowanie terenów infrastruktury komunikacyjnej w strukturze przestrzennej Krakowa
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 121-135 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
chapter in monograph
8

Title:
Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju krakowskiego obszaru funcjonalnego
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 63-79 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
chapter in monograph
9

Title:
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 81-101 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
chapter in monograph
10

Title:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 201-224 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
chapter in monograph