Record detailsConference:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego
Title:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
50 s.; 23 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-657-1
monograph
Related articles / papers 13
1

Author:
Title:
Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
2

Title:
Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
3

Title:
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
4

Title:
Rola imitacji w schumpeterowskiej ewolucji innowacyjnej - ujęcie aksjomatyczne
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
5

Title:
Procesy dostosowawcze w ekonomii z własnością prywatną
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
6

Title:
Bootstrapowa panelowa analiza przyczynowości pomiędzy zużyciem energii a wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
7

Title:
Dwuwymiarowy model zmiennych licznikowych z częściowym cenzurowaniem - ujęcie bayesowskie
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 24. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
8

Title:
Ocena efektywności próbkowania sitowego w badaniu sprawozdań finansowych
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
9

Title:
Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
10

Title:
Ubóstwo gospodarstw domowych osób starszych w Polsce w kontekście spójności ekonomicznej
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 37. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
11

Title:
Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
12

Title:
Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia
13

Title:
Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-657-1
varia