Record detailsTitle:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2015
Physical description:
307 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7930-848-4
monograph
Related articles / papers 9
1

Title:
Liberalizacja handlu towarami przemysłowymi na forum wielostronnym GATT/WTO : implikacje dla Polski
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015, s. 32-79 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla struktury polskiego handlu zagranicznego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015, s. 184-225 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
chapter in monograph
3

Title:
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015, s. 247-274 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
chapter in monograph
4

Title:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015, s. 15-31 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
chapter in monograph
5

Title:
Wielostronna liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi i jej skutki dla Polski
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015, s. 80-111 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
chapter in monograph
6

Title:
Stabilność strukturalna eksportu krajów Unii Europejskiej w świetle zintegrowanej analizy taksonomicznej wyników modelowania ekonometrycznego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015, s. 226-246 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
chapter in monograph
7

Title:
Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015, s. 112-146 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
chapter in monograph
8

Title:
Skutki liberalizacji przepływu kapitału dla polskiego handlu zagranicznego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015, s. 147-183 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
chapter in monograph
9

Title:
Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015, s. 275-293 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
chapter in monograph