Record detailsConference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. T. 2
, Zieliński Zbigniew E.
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013
Physical description:
464 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-89274-85-4
monograph
Related articles / papers 15
1

Conference:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Title:
Zagadnienie jakości pracy w przedsiębiorstwie usługowym na przykładzie Capgemini Polska sp. z o. o. = The Issue of Work Quality in a Service Company on the Example of Capgemini Poland Ltd.
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 377-385. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
2

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Prawdopodobieństwo zawarcia transakcji na podstawie dostępu do prywatnej informacji - analiza empiryczna na podstawie modelu EKOP dla cen akcji KGHM = Probability of Informed Trading - Empirical Analysis of EKOP Model for Few Market Prices of the KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 32-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
3

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
IT w wybranych modelach diagnozy kapitału intelektualnego = IT Found in Models of Intellectual Capital
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 24-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
4

Author:
Kil Krzysztof , Urban-Folwarska Milena
Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na sektor bankowy na rynku globalnym = Impact of the Financial Crisis (2007-2009) on the Banking Sector in the Global Market
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 437-451. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
5

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Regresyjne mapy neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych = Regressive Neural Maps in Economic Phenomena Modelling
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 313-322. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
6

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Powstanie i rozwój społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech = Rise and Evolution of the Social Market Economy in Germany
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 402-410. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
7

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Podatek liniowy - równość czy niesprawiedliwość społeczna = Flat Tax - Equality or Social Injustice
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 419-427. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
8

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Możliwości finansowania rozwoju infrastruktury lokalnej gmin w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych = Funding Opportunities for Local Infrastructure Development Communities in the Crisis of Public Finance Sector
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 268-279. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
9

Author:
Folwarski Mateusz , Grandys Weronika
Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Kształtowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach w wybranych krajach na rynku europejskim i w USA = Shaping the level and structure of compensation of managers in banks in selected countries in the European market and the U.S.
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 302-312. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
10

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Internet jako źródło wiedzy konsumentów o żywności i samoocena poziomu wiedzy = Internet as a Source of Food Knowledge and Self-Assessment of Consumers' Knowledge Level
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 7-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
11

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Wybrane klasyczne teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie we współczesnym świecie = Selected Classical Theories of Regional Development and Their Role in Contemporary World
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 428-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
12

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Instrumenty podatkowe wspierające działalność innowacyjną - rozwiązania polskie na tle wybranych państw = Fiscal Instruments to Support Innovation - Polish Solutions Compared to Selected Countries
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 411-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
13

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych - formalne definicje, podstawowe własności oraz związki = Review of the selected scientometric indices - formal definitions, basic properties and relationships
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 225-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
14

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Współpraca polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii z zagranicą = Cooperation of Polish High-Tech Enterprises With Foreign Ones
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph
15

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"
Title:
Czy globalizacja jest korzystna dla rozwoju gospodarczego pomimo jej wpływu na polaryzację dochodów? = Is Globalisation Beneficial for Economic Development Despite its Effect on Income Polarization?
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 151-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
chapter in monograph