Record detailsTitle:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
158 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
035/WE-KS/01/2013/S/3035
Signature:
NP-1333/3/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 6
1

Title:
Wprowadzenie
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. (2013) , s. 4-7
Signature:
NP-1333/3/Magazyn
chapter in monograph
2

Title:
Ponowoczesna wielokulturowość Krakowa jako proces społeczny
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. (2013) , s. 45-66
Signature:
NP-1333/3/Magazyn
3

Title:
Migracje wewnętrzne Polski a rozwój obszarów metropolitalnych i problemy adaptacji migrantów w wielkim mieście na przykładzie Krakowa i Warszawy
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. (2013) , s. 67-97 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1333/3/Magazyn
4

Title:
Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. (2013) , s. 98-124 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1333/3/Magazyn
5

Title:
Problemy społeczne w perspektywie doświadczenia indywidualnego
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. (2013) , s. 125-158. - Aneks - Bibliogr.
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Signature:
NP-1333/3/Magazyn
6

Title:
Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. (2013) , s. 8-44 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1333/3/Magazyn