Record detailsTitle:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
345 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
007/WF-KGR/01/2013/S/3007
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 13
1

Title:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : istota problemu i zagadnienia metodologiczne badania
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 10-21. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
2

Title:
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 22-53. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
3

Title:
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 54-63. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
4

Title:
Ład przestrzenny a procesy suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 75-132. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
5

Title:
Dylematy i wyzwania rozwoju obszarów metropolitalnych, na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 133-142. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
6

Author:
Title:
Wpływ dogęszczania przestrzeni miejskiej na dostępność infrastruktury technicznej i społecznej - studium przypadku
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 192-220. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
7

Title:
Przemiany użytkowania ziemi na przykładzie w centralnej części Krakowa - wyznacznikiem rozwoju przestrzennego miasta
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 143-172. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
8

Title:
Waloryzacja przestrzeni publicznych miasta : studium przypadku Wieliczki
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 255-273. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
9

Title:
Identyfikacja procesów semiurbanizacji w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich województwa małopolskiego
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 288-309. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
10

Title:
Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 173-191. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
11

Title:
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 221-254. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
12

Title:
Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 64-74. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
13

Title:
Suburbanizacja strefy podmiejskiej Krakowa
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2013) , s. 274-287. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
Signature:
NP-1377/2/Magazyn