Record detailsTitle:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972
Physical description:
247 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
monograph
Related articles / papers 11
1

Title:
O pewnych metodach budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych = On Some Methods of Building Forecasts Based on Time Series
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 123-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph
2

Title:
O pewnej procedurze wyboru klas podobieństwa w taksonomicznej metodzie różnic = On a Certain Procedure of the Choice of Classes of Likeness in the Taxonomic Method of Differences
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 147-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph
3

Title:
Przyczynek do badań nad modelem rodziny = A Contribution to the Researches Upon the Family Model
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 47-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph
4

Title:
Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967) = Econometric Analysis of Technological Progress (Exemplified by the Polish Nationalized Industry, 1961-1967)
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 199-220. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph
5

Title:
Problemy projektowania systemów EPD = Problems of Electronic Data Processing
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 221-233. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph
6

Title:
Znaczenie twórczości naukowej prof. dr. inż. Jerzego Fiericha dla dyscyplin społecznych i rolniczych = Importance of prof. Jerzy Fierich's Research Work in Social and Agricultural Sciences
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 9-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Statystyczna analiza wyników badań sondażowych nad ludnością miasta Tarnobrzega = Statistical Analysis of Probes Concerning the Inhabitants of Tarnobrzeg
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 67-84. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph
8

Title:
Dynamiczna i przestrzenna analiza rozwoju szkolnictwa podstawowego w województwie krakowskim = Dynamic and Special Analysis of Development of Elementary Educational System in Cracow Region
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 85-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph
9

Title:
Próba budowy modelu popytu na wybrane usługi rzemieślnicze w Polsce w 1968 roku = An Attempt to Build a Model of Demand for Certain Handicraft Services in Poland in 1968
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 111-121. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph
10

Title:
Analiza kanoniczna jako instrument badania populacji o wielowymiarowych rozkładach normalnych = The Canonical Analysis as an Instrument of Studying the Multivariate Normal Population Distribution
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Typologiczne modelowanie kosztu wydobycia węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego = Typological Modelling of the Cost of Coal Output in the Coal-mines of the Upper Silesia Coal Region
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 177-197. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3442 ; nr 24)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
chapter in monograph