Record detailsTitle:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
314 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
012/WF-KRAF/01/2013/S/3012
Signature:
NP-1277/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 17
1

Title:
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 224-237 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
2

Title:
Sposoby regulacji rachunkowości, wybrane teorie, uwarunkowania, praktyka stanowienia standardów
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 51-68 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
3

Title:
Odpowiedzialność w teorii i regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 111-128 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
4

Title:
Badania rachunkowości w zakresie rynków kapitałowych jako kierunek rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 93-110 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
5

Author:
Title:
Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 129-143 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
6

Title:
Ewolucja współczesnych oczekiwań wobec istniejących koncepcji prowadzenia rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 144-161 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
7

Author:
Mazurczak-Mąka Anna , Szobak Maciej
Title:
Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 289-314 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
8

Author:
Title:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 29-50 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
9

Title:
Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 69-92 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
10

Title:
Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 162-176 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
11

Title:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 191-212 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
12

Title:
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 275-288 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
13

Title:
Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 15-28 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
14

Title:
Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 177-190 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
15

Title:
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 213-223 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
16

Title:
Analiza powiązań rachunkowości z zarządzaniem w aspekcie prawnym, funkcjonalnym i przedmiotowym
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 238-254 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
17

Title:
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. (2013) , s. 255-274 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn