Record detailsTitle:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
, Szplit Andrzej
Publisher address:
Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji UJK, 2014
Physical description:
312 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr. przy tekstach
journal / series editorial
Related articles / papers 19
1

Title:
Powstanie i realizacja działalności Zamiejscowego Ośrodka UEK w Krakowie w Kielcach
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 11-12. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach,
article
2

Title:
Bariery procesu wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce w świetle prowadzonych badań = Barriers to Controlling Implementation in the Companies Operating in Poland in the Light of Ongoing Research
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 237-248. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Wybrane problemy implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej w aspekcie kryzysu gospodarczego : (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) = Some Chosen Problems of Implementation of the Sustainable Development Theory in EU Countries in the Context of the Economic Crisis : (with a Particular Focus on Poland)
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 137-148. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
W poszukiwaniu ładu gospodarki zrównoważonej = Searching for Sustainable Economy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 89-101. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach,
Access mode:
article
5

Author:
Title:
Czy założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej stanowią teoretyczne podstawy rachunkowości? = Are the Theoretical Assumptions of the Financial Reporting the Theoretical Basis of Accounting?
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 219-225. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych = Adaptation of Partners in Intercultural Negotiation
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 33-42. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Dehumanizacja w telepracy domowej = Dehumanization in Home Telework
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 61-70. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Ekonomiczne i społeczne efekty spółek z udziałem Skarbu Państwa = The Economic and Social Effects of the Companies with State Treasury Shareholding
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 151-160. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Geopolityczne przesłanki i ekonomiczne podstawy unii walutowej Europy Centralnej = Geopolitical Premises and Economic Fundamental of the Central Europe Integrative Currency Area
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 161-175. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne = Use of Process-based Approach in Public and None-profit Institutions Management - the Analytic Study
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 177-189. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Podatek Tobina - kontrowersje teoretyczne i uwarunkowania praktyczne = Tobin's Tax - Theoretical Controversies and Conditions of Practice
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 191-200. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Analiza liczby absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1928-2013 = Analysis of the Number of Graduates of the University of Economics in Krakow in the Years 1928-2013
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 201-217. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
13

Title:
Akcesja Polski do UE i jej wpływ na strumienie handlu z nowymi państwami członkowskimi (UE-10) = Accession of Poland to the EU and Its Impact on Trade Flows with the New Memeber States (EU-10)
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 103-116. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
14

Author:
Title:
Strategie podziału rynku przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku : (w świetle wyników badania) = Strategies Market Selection Are Used by Companies Operating on the Polish Market - Survey Results
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 117-123. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
15

Title:
Konsekwencje samodzielności finansowej miast na prawach powiatów = The Consequences of the Financial Independence of Cities Enjoying the Rights of Poviats
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 249-259. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
16

Title:
Wykorzystanie potencjału podatkowej grupy kapitałowej w regionie świętokrzyskim = Use of Potential the Tax Capital Group in the Świętokrzyskie Region
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 289-297. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
17

Title:
Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski = Multivariate analysis of the socio-demographic situation of Poland
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 273-288. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
18

Title:
Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia = The Perspective of Entering the Low-emission Economy in EU in the Condition of the Debt Crisis
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 261-271. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
19

Title:
Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej = Currency Wars in the Present World Economy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. . - R. 18, nr 1 (2014) , s. 299-309. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, Bibliogr.
Access mode:
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID