Record detailsTitle:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2014
Physical description:
334 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7930-350-2
monograph
Related articles / papers 14
1

Title:
Eksport towarów przemysłowych na rynki pozaunijne
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 207-229 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
2

Title:
Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwość rozwoju polskiego eksportu
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 17-54
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
3

Title:
Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 287-297 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
4

Title:
Analiza zależności polskiego eksportu od importu w obliczu zmian zachodzących w otoczeniu międzynarodowym
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 133-154 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
5

Title:
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynki pozaunijne
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 155-178 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
6

Title:
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 114-132 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
7

Title:
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 179-206 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
8

Title:
Kierunki zmian struktury towarowej polskiego eksportu do UE i krajów pozaunijnych a strategia działań proeksportowych w latach kryzysu gospodarczego
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 94-113 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
9

Title:
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 230-261 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Uwarunkowania dostępu polskiego eksportu do rynków pozaunijnych w świetle porozumień handlowych Unii Europejskiej
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 55-93 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
11

Title:
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 298-319 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
12

Title:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 262-286 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
13

Title:
Wnioski końcowe
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 320-326
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph
14

Title:
Wstęp
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014, s. 11-15
ISBN:
978-83-7930-350-2
chapter in monograph