Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
125 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Title:
Aktywność powierzchniowa niektórych alkanosulfonianów = Surface Activity of some Alcansulfonates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. . - nr 205 (1985) , s. 117-125. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
2

Title:
Wpływ monolinuronu i linuronu - herbicydów mocznikowych na wytrzymałość tkaniny powłokowej G-237 - Część II. = The Influence of Monolinuron and Linuron - Urea Herbicidal on Resistance of G-237 Technical Fabric Part II
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. . - nr 205 (1985) , s. 59-76. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
3

Title:
Metody kinetyczne w ocenie jakości towarów i produkcji towarowej = Kinetic Methods in Evaluation of Quality of Commodities and in Goods Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. . - nr 205 (1985) , s. 5-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
4

Title:
Aktywność powierzchniowa niektórych detergentów niejonowych a ich struktura chemiczna = Surface Activity of some Nonionic Detergents and their Chemical Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. . - nr 205 (1985) , s. 103-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
5

Title:
Kinetyka reakcji syntezy monolinuronu przez metylowanie 3-/4-chlorofenylo/-1-hydroksy-1-metylomocznika = Kinetics of Synthesis Monolinuron by Methylation 3-/4-chlorophenyl/-1-hydroxy-1-methyl-urea
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. . - nr 205 (1985) , s. 111-116. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
6

Title:
Zastosowanie kwasu chromowego do oceny podatności produktów tłuszczowych na utlenianie - część 1 = The Application of Chromic Acid for Evaluation of Susceptability to Oxidation of Fat Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. . - nr 205 (1985) , s. 93-102. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
7

Author:
Stokłosa Krzesław , Kucharczyk Tadeusz
Title:
Badanie efektywności ochronnej lotnych inhibitorów korozji w warunkach kryptoklimatu opakowań modyfikowanych = Researches Concerning the Protective Effect of Volatile Corrosion Inhibitors in Cryptoclimate of Modified Packagings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. . - nr 205 (1985) , s. 77-92. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article