Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
278 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
journal / series editorial
Related articles / papers 26
1

Title:
Badanie poziomu jakości produkcji herbicydów mocznikowych w sferze projektowania założeń technologicznych = Affecting the Quality of Ureal Herbicides' Production in the Stage of Designing Technological Assumptions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 247-256. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
2

Title:
Zależność przepuszczalności powietrza od struktury porowatej tkanin = Dependence of Air Permeability on Fabrics' Porous Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 65-72. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
3

Title:
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania = Physicochemical Changes in Beef Occurring in the Storing Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 215-222. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
4

Title:
Towaroznawcza ocena jakości warunków przechowywania oleju sojowego na podstawie parametru τ5 = Estimation of the Quality of Soya Oil's Storing Conditions From the Point View of the Knowledge of Mercantile Ware on the Basis of the τ5 Parameter
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 191-199. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
5

Title:
Stechiometria reakcji syntezy linuronu przez metylowanie 3-/3,4-dwuchlorofenylo/-1-hydroksymocznika = Stoichiometry of Linuron Synthesis Reaction by Methylation of 3-/3,4-Dichlorophenyl/1-Hydroxyurea
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 257-263. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
6

Title:
Uboczne reakcje (CH3)2SO4 w procesie metylowania pochodnych mocznika = Side-reactions of (CH3)SO4 in Urea Derivatives Methylation Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 233-245. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
7

Title:
Parametry aktywacyjne alkalicznej solwolizy siarczanu dwumetylowego w roztworze wodnometylowym = Activation Parameters of Alkaline Dimethyl Solvolysis in Hydromethanols Solution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 265-278. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
8

Title:
Badania wpływu sposobu pakowania na stopień zabezpieczenia pieczywa cukierniczego przed narażeniem mechanicznym = Investigations of the Impact of Packaging on the Degree of Protection of Confectionery Products from Mechanical Damages
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 153-161. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
9

Title:
European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce = EAN - Integrated World System of Marking Unit Packages Versus Polish SLA-CMC System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 23-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
10

Title:
Identyfikacja drożdży wydzielonych z niepasteryzowanego soku jabłkowego = Identification of Yeasts Liberated from Non-pasteurized Apple Juice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 163-170. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
11

Title:
Charakterystyka niektórych miodów odmianowych = Characterization of Some Specific Honey Types
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 145-152. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
12

Title:
Własności powierzchniowe niektórych detergentów handlowych = Surface Characteristics of Some Commercial Detergents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 107-116. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
13

Title:
Ocena metod badania własności powierzchniowych wybranych detergentów handlowych = Evaluation of the Methods of Investigation of Surface Characteristics of Selected Commercial Detergents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 95-105. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
14

Title:
Optymalizacja jakości wyrobów przemysłowych = Optimalization of the Quality of Industrial Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 5-13. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
15

Title:
Badanie odporności tkanin na ścieranie = Testing Fabrics' Resistance to Abrasion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
16

Title:
Przepuszczalność pary wodnej tkanin i zespołów odzieżowych w zmiennych warunkach wilgotności otoczenia = Vapour Permeability of Fabrics and Multiple Layers in the Changing Humidity Conditions of the Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 57-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
17

Title:
Znaczenie analizy organoleptycznej w ocenie towarów przemysłowych pochodzenia nieorganicznego = Importance of Organoleptic Analysis for Estimation of Industrial Commodities of Inorganic Origin
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 33-40. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
18

Title:
Ocena zależności migracji fenoli od temperatury kontaktu powłoka lakierowa - substancja modelowa = Estimation of the Dependence on Phenol Migration from Varnish Coats on the Temperature of Varnish Coat-Model Substance Contact
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 87-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
19

Title:
Próba określenia cech jakościowych syntetycznych proszków piorących istotnych z punktu widzenia użytkownika = Attempt at the Evaluation of Qualitative Characteristics of Synthetic Washing Powders Important from the User's Point of View
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 117-127. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
20

Title:
Teoretyczne uwarunkowania towaroznawczej interpretacji jakości wyrobu = Theoretical conditions of the Product's Quality Interpretation from the Point of View of Commodity Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 15-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
21

Author:
Title:
Badania nad możliwością opóźnienia starzenia keratyny na przykładzie skór króliczych = Investigations on the Possibility of the Delay of the Aging of Rabbit Skins' Keratin
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 73-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
22

Title:
Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych = Importance of Fermentation for Consumer Value of Red Beets Preserves
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 171-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
23

Title:
Przegląd metod stosowanych do oceny stanu utleniania tłuszczów = A Survey of the Methods Used for Evaluation of Lipids Oxidation Level
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 179-190. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
24

Title:
Badania zmian parametrów jakości oleju rzepakowego przechowywanego w opakowaniach szklanych i z polichlorku winylu = Examination of the Changes of Quality Parameters of Rape Oil Stored in Glass and Polyvinyl Chloride Packaging
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 201-214. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
25

Title:
Wpływ żywienia zimowego i letniego na jakość i trwałość mięsa wieprzowego mrożonego = Influence of Winter and Summer Feeding on the Quality and Keeping of Frozen Pork Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 223-231. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
26

Title:
Problemy oceny własności zapachowych mydeł toaletowych = Problems Pertaining to the Evaluation of Aromatic Characteristics of Toilet Soaps
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 166 (1983) , s. 129-144. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID