Record detailsTitle:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
265 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KR/2/08/S/426
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 15
1

Title:
Rachunkowość i ekonomia w perspektywie zasad fundamentalnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 4-28 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
2

Title:
Leasing w świetle polskich uregulowań prawnych oraz MSR
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 63-85 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
3

Title:
Koszt historyczny i wartość godziwa jako podstawowe miary wartości instrumentów finansowych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 86-99 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
4

Author:
Title:
Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 120-136 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
5

Title:
Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 137-144. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
6

Title:
Kontrola wewnętrzna w międzynarodowych i krajowych unormowaniach prawnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 145-154 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
7

Title:
Efektywność procesów koordynacji krajowego systemu wynagradzania w świetle teorii płacy motywującej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 155-169 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
8

Title:
Premia za ryzyko na rynku kapitałowym
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 170-185 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
9

Title:
Wycena składników aktywów i zobowiązań spółki w wypadku przejęcia jej przez inną jednostkę gospodarczą
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 186-195 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
10

Title:
Jaka powinna być rachunkowość małych firm? : rozważania na gruncie problemu dotacji unijnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 196-208 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
11

Title:
Wartość godziwa kontra koszt historyczny : jak mierzyć wynik finansowy?
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 230-247 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
12

Title:
Monetary Causes of the Financial Systems Instability
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 248-265. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
13

Title:
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 29-62. - Załącznik - Bibliogr.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
14

Title:
Zasady pomiaru zysku księgowego a mechanizmy ustalania dochodu do opodatkowania
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 100-119 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
15

Title:
Wpływ koncepcji konsolidacji na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. (2008) , s. 209-229 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn