Record detailsTitle:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.pl, 2014
Physical description:
468 s.: il.; 4 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7556-635-2
monograph
Related articles / papers 9
1

Title:
Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 351-370 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
chapter in monograph
2

Title:
Determinanty handlu wewnątrzkorporacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepływów technologii
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 147-158 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
chapter in monograph
3

Title:
Główne obszary walutowe w gospodarce światowej - analiza z wykorzystaniem wybranych metod grupowania danych
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 413-432 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Struktura polskiego eksportu na tle państw Grupy Wyszehradzkiej po akcesji do Unii Europejskiej
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 159-173 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 175-191 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
chapter in monograph
6

Title:
Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy kierunek badań w obrębie teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 433-446 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
chapter in monograph
7

Title:
Rola czynników wytwórczych w eksporcie państw Grupy Wyszehradzkiej na rynki pozaunijne
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 131-145 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
chapter in monograph
8

Title:
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 337-350 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
chapter in monograph
9

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 447-458 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
chapter in monograph