Record detailsTitle:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy
Prace pomocnicze:
, Górka Jacek W.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
225 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
monograph
Related articles / papers 22
1

Author:
Title:
Analiza efektów rzeczowych inwestowania w ochronie środowiska w Polsce w latach 1992-1998
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 92-100
chapter in monograph
2

Title:
Definiowanie i klasyfikacja inwestycji rzeczowych i finansowych
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 3-6
3

Title:
Wielkość i struktura gałęziowa nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 6-11
4

Title:
Ocena wysokości nakładów inwestycyjnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 22-33
5

Title:
Klasyfikacja źródeł finansowania przedsięwzięć ochronnych
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 45-49
6

Title:
Zasady udzielania pomocy publicznej w dziedzinie ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 192-195
7

Title:
Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 3-33
chapter in monograph
8

Title:
Ekonomiczna i społeczna efektywność nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 101-178
chapter in monograph
9

Title:
Kierunki inwestowania w ochronie środowiska w Polsce w latach 2000-2010
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 179-211
chapter in monograph
10

Title:
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-1998
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 34-91
chapter in monograph
11

Title:
Tendencje zmian struktury nakładów inwestycyjnych według chronionych składników środowiska
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 12-16
12

Title:
Struktura nakładów inwestycyjnych według źródeł finansowania
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 16-19
13

Author:
Title:
Ocena wielkości nakładów inwestycyjnych w realizacji do produktu globalnego brutto i innych wielkości ekonomicznych
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 20-21
14

Title:
Badanie struktury finansowania sektora przedsiębiorstw
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 34-45
15

Title:
Wykorzystanie środków publicznych w ochronie środowiska
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 50-60
16

Title:
Zastosowanie funduszy celowych w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 61-79
17

Title:
Rola banków komercyjnych w ochronie środowiska
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 79-88
18

Title:
Ocena źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 89-91
19

Author:
Title:
Analiza założeń polityki ekologicznej i programów ochrony środowiska w świetle przewidywanych przemian w gospodarce po 2000 roku
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 179-191
20

Title:
Wpływ dyrektyw Unii Europejskiej na projektowanie i realizację inwestycji w ochronie środowiska
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 195-198
21

Title:
Prognoza tempa i zmian struktury nakładów inwestycyjnych
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 208-211
22

Title:
Przewidywane zmiany w inwestowaniu oraz źródłach finansowania nakładów inwestycyjnych
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 199-207
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID