Record detailsTitle:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.)
Materiały zebrał i przygotował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-39-9
monograph
Related articles / papers 6
1

Title:
Miejsce Banku Ochrony Środowiska SA w systemie finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 53-66
ISBN:
83-87239-39-9
chapter in monograph
2

Title:
Finansowanie inwestycji proekologicznych kapitałem akcyjnym
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 67-73
ISBN:
83-87239-39-9
chapter in monograph
3

Title:
Model finansowania inwestycji ochrony środowiska w Polsce
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 43-51
ISBN:
83-87239-39-9
chapter in monograph
4

Title:
Syntetyczna ocena systemu finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 127-140
ISBN:
83-87239-39-9
chapter in monograph
5

Title:
Zgodność polskiego systemu finansowania inwestycji w ochronie środowiska z ustawodawstwem Unii Europejskiej
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 103-106
ISBN:
83-87239-39-9
chapter in monograph
6

Title:
System finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 25-41
ISBN:
83-87239-39-9
chapter in monograph