Record detailsTitle:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
89/KPPiE/2/2004/S/199
Signature:
NP-974/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 11
1

Title:
Ocena postępów w zakresie zmniejszenia presji środowiskowej ze strony przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 20-37
Signature:
NP-974/Magazyn
2

Title:
Analiza i ocena wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2003
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 38-54
Signature:
NP-974/Magazyn
3

Title:
Analiza i ocena efektów rzeczowych inwestowania w ochronie środowiska w Polsce w latach 1996-2002
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 55-64
Signature:
NP-974/Magazyn
4

Title:
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 65-69
Signature:
NP-974/Magazyn
5

Title:
Wpływ osłabienia finansów publicznych a nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 89-95
Signature:
NP-974/Magazyn
6

Title:
Zmiany w źródłach finansowania nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w wyniku integracji z Unią Europejską
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 96-105
Signature:
NP-974/Magazyn
7

Title:
Kontrowersje wokół stosowania funduszy celowych w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 106-132
Signature:
NP-974/Magazyn
8

Title:
Analiza tendencji oraz wielkości przewidywanych nakładów inwestycyjnych według obowiązujących dokumentów programowych
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 133-140
Signature:
NP-974/Magazyn
9

Title:
Prognoza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska na lata 2004-2010
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 141-148
Signature:
NP-974/Magazyn
10

Title:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska jako kategoria ekonomiczna i statystyczna
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 5-19
Signature:
NP-974/Magazyn
11

Title:
Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu projektów ochrony środowiska
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. (2004) , s. 70-88
Signature:
NP-974/Magazyn
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID