Record detailsTitle:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013
Physical description:
423 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej,
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Author:
Title:
Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych = Factors Determining the Fair Value Accounting in the Context of Financial Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 30 (2013) , s. 138-150. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity vs. Exchange Rate Trend - Empirical Study
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 30 (2013) , s. 108-118. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Konwergencja dochodowa i technologiczna państw Unii Europejskiej w latach 2000-2011 = Income and Technological Convergence across European Union Countries in Years 2000-2011
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 30 (2013) , s. 40-52. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Polityczny program działań wynikający z badań kapitału ludzkiego = Political Program of Human Capital Development Based on Accomplished Research
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 30 (2013) , s. 119-137. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Access mode:
article
5

Author:
Title:
Model matematyczny relacji zachodzących pomiędzy wzrostem gospodarczym a polityką zagraniczną na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej = Mathematical Models of Relations between Economic Growth and Foreign Policy on the Example of the United States of America
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 30 (2013) , s. 323-347. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej,
Access mode:
article
6

Title:
Specyfika zadłużenia publicznego krajów Afryki Subsaharyjskiej = Specific Features of Sub-Saharan African Countries' Public Debt
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 30 (2013) , s. 270-285. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Access mode:
article
7

Author:
Title:
Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa = Human Capital and Financial Reporting
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 30 (2013) , s. 151-161. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna = External Conditions of Modernization of Polish Economy and Socio-Economic Cohesion
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 30 (2013) , s. 71-89. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Neoliberalizm i keynesizm w polityce gospodarczej : lekcje z kryzysu = Neoliberalism and Keynesianism in Economic Policy : Lessons from Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 30 (2013) , s. 388-403. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata = Demand Factors of Economic Growth during Current Financial Crises : Poland and Selected Countries of the World
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 30 (2013) , s. 90-107. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Access mode:
article