Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
109 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Strategie zarządzania - próba typologii = The Management - an Attempt at the Typology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Konceptualizacja modelu zarządzania strategicznego = Conceptualization of the Strategic Management Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Kredytowanie rozwoju sektora prywatnego = Crediting the Private Sector Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 77-88. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Wpływ prywatyzacji na organizację przedsiębiorstwa = Effect of Privatization on the Organization of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 55-76. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Author:
Bednarczyk Małgorzata , Deskovic Darko
Title:
Spin-off - model prywatyzacji dużych przedsiębiorstw = Spin-off - the Model of Big Firm Privatization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 89-99. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Analiza otoczenia dla potrzeb określenia strategii = Analysis of the Environment for the Needs of Strategy Determination
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Author:
Title:
Diagnoza kompetencji strategicznych kadry kierowniczej przedsiębiorstwa = Diagnosis of the Strategic Competence the Managerial Staff
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 37-41. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Proaktywna zmiana organizacyjna = The Pro-Active Organizational Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 101-109. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Formułowanie i wdrażanie strategii na poziomie SBU = Formulating and Introducing the Strategy at the SBU Level
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 417 (1994) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article